A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 26.03.2024 z powodu:
Oferta już nie aktualna.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W Oddziale Ekonomiczno – Administracyjnym
Umowa na pełen etat (1/1)
Termin składania dokumentów: 08.09.2023 r.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: (administracja, ekonomia),
 • biegła obsługa MS Word, MS Excel i MS PowerPoint w pakiecie MS Office 365,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane (preferowane umiejętności dodatkowe):

 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • rzetelność, terminowość, dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • samodzielność,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

 • obsługa sekretariatu,
 • prowadzenie kancelarii: przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przesyłek pocztowych,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu zajmowanego stanowiska pracy,
 • prowadzenie kasy oraz książki druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji kart drogowych wraz z rozliczeniem zużytego paliwa w samochodach służbowych Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdu służbowego (delegacje),
 • zakładanie akt sprawy, archiwizacja dokumentów,
 • realizacja zamówień na potrzeby jednostki.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowiące załącznik Nr 1 do ogłoszenia.


Dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać: Praca - nabór na wolne stanowisko) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2023 r. na adres sekretariat.psse.turek@sanepid.gov.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Dokumenty kandydatów złożone po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz niespełniające niezbędnych wymogów określonych w ofercie pracy nie podlegają rozpatrzeniu.

Pełna treść ogłoszenia wraz z oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz samą klauzurą do pobrania tutaj: nabor_20230904.pdfOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 05.09.2023
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 05.09.2023
Dokument oglądany razy: 318
Wersja do druku