A A A
SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis złożony przez użytkownika
konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:

  1. jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
  2. zawierający czas wykonania podpisu,
  3. jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
  4. autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
  5. potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl

PSSE_TUREK

Należy wybrać Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku i kliknąć złożenie wniosku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku.

lub

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu//PSSE_TUREK

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

  • założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub
  • założyć profil zaufany ePUAP.


Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 06.06.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 569