A A A
SmodBIP

System jakości

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności - Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania opartego na ww. normie, która stanowi zbiór ogólnych kryteriów dla przeprowadzania czynności kontrolnych (inspekcyjnych), Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Turku daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie działań.
System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Politykę Jakości,
  2. Księgę Jakości,
  3. Procedury i instrukcje ogólne,
  4. Procedury i instrukcje techniczne.

Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne. System Zarządzania jest corocznie poddawany przeglądom zarządzania, w celu upewnienia się, że jest on nadal skutecznyi odpowiedni.

Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku pełni Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości.

Podstrony:Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 27.03.2024
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 996