A A A
SmodBIP

Prawo

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania PSSE w Turku

  1. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm);
  2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z póżn. zm);
  3. ustawa o finansch publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn. zm).

Podstrony:Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 12.09.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 644