A A A
SmodBIP

Petycja

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zasady składnia i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Petycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku:

lp. Odwzorowanie cyfrowe -skan petycji Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK


Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 16.08.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 13.07.2017
Dokument oglądany razy: 1 795