A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902 z późn. zm) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie

Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 22.11.2023
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 19.10.2011
Dokument oglądany razy: 4 846