A A A
SmodBIP

Ogólne akty prawne regulujące funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej

Ogólne akty prawne regulujące funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz 59)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz.2190, z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z poźn. zm)Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 17.05.2019
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 449