A A A
SmodBIP

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Turku jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku jest powiat turecki.
Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023886.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Turku działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59);
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
  4. Statut oraz regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w TurkuOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 17.05.2019
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 368