A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta Kodu HTML.

System jakości

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności - Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania opartego na ww. normie, która stanowi zbiór ogólnych kryteriów dla przeprowadzania czynności kontrolnych (inspekcyjnych), Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Turku daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie działań.
System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:
1) Politykę Jakości,
2) Księgę Jakości,
3) Procedury i instrukcje ogólne,
4) Procedury i instrukcje techniczne.
Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne. System Zarządzania jest corocznie poddawany przeglądom zarządzania, w celu upewnienia się, że jest on nadal skuteczny
i odpowiedni.
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku pełni Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 311