A A A
SmodBIP

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku jest powiat turecki.

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023886.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  3. Ustawa o finansach publicznych.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 23.05.2024
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 742