A A A
SmodBIP

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Sprawozdanie finansowe opublikowano na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342):Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 07.05.2024
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 07.05.2024
Dokument oglądany razy: 32