A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 30.04.2024 z powodu:
Oferta nie aktualna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKA

Warunki pracy:

 • Umowa o pracę na 1/2 etatu,
 • Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika,
 • Praca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku, ul. Uniejowska 1a,
 • Godziny pracy 14:30 - 18:30.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • samodzielność,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziane osoby z doświadczeniem i orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • utrzymanie w czystości we wszystkich pomieszczeniach Stacji,
 • zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg, wycieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów okiennych, opróżnianie koszy na śmieci, mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych,
 • uzupełnianie środków sanitarno higienicznych,
 • odpowiednie przygotowanie odpadów segregowanych do odbioru,
 • okresowe czynności porządkowe (w tym: mycie okien, drzwi, płytek, itp.)
 • utrzymanie porządku na terenie Stacji,
 • przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy,
 • przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie stażu pracy,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowiące załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Termin składania dokumentów: do dnia 05.04.2024 r.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.psse.turek@sanepid.gov.pl lub osobiście w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek pokój 12 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2024 r.

Decyduje data wpływu dokumentu.

Dokumenty złożone po terminie, niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz niespełniające niezbędnych wymogów określonych w ofercie pracy nie podlegają rozpatrzeniu.

PSSE w Turku zastrzega sobie prawo do kontaktu oraz przeprowadzenie rozmów tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O termie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Metody naboru – etap 1 weryfikacja formalna nadesłanych ofert, etap 2- rozmowa kwalifikacyjna.

Pełna treść ogłoszenia wraz z oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz samą klauzurą do pobrania tutaj: nabor_20240325.pdfOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 26.03.2024
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 26.03.2024
Dokument oglądany razy: 127
Wersja do druku