A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano pozycje nr 23. i 24.

Kontrole zewnętrzne

LP. Organ prowadzący kontrolę TEMAT KONTROLI TERMIN
1. Wojewoda Wielkopolski - Wydział Finansów i Budżetu

gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r.

16.09-29.09.2010
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Ocena realizacji zadań w zakresie Projektu "bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy". programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!", Projektu KIK/68 "Profilaktyczny program w zakresieprzeciwdziałania uzależnianiu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".  21.05.2014
3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Kontroli Płątnikó Skłądek w Poznaniu II

Prawidłowość i rzetelność obliczania skąłdek na ubezpieczenia społeczne oraz innych skłądek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszaniedo ubezpieczeń społęcznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypąłcaniee tych świadczeń oraz dokonywanierozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowowść i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

Wystawianie zaświadczeń lub zgłąszanie danch do celów ubezpieczeń społecznych

21-26.08.2014
4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Oddział Higieny Pracy Ocena realizacji wymogów prawnych dotyczących z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, narażenia pracowników na czynniki o działaniu rakotwórczym w środowisku pracy oraz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin. 30.09.2014
5 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku Efektywnosć w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi określonych w szczególności w przepisach ustawy o bezpieczeństwie żywności i żyienia oraz rozporzadzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. 14.05.2015
6. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Prowadzenie spraw w zakresie

OC i SO

05.11.2015
7. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa - opinie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 18.04.2016
8. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej w ramcach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem wodnym 08.11.2016
9. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez PPIS w zakresie higieny dzieci i młodzierzy oraz sprawdzenie pod względem merytorycznym dokumentacji kontrolnej 19.10.2016
10. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola kompleksowa 04-05.09.2017
11. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 13.09.2017
12. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 06.10.2017
13. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 14.11.2018
14. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 21.09.2018
15. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 11.12.2018
16. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 01.04.2019
17. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 05.11.2021
18. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 22.12.2021
19. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 24.10.2022
20. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola problemowa 25.11.2022
21. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Kontrola planowa 13.02.2023
22. Archiwum Państwowego w Poznaniu Kontrola archiwum zakładowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku 07.12.2023Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 10.01.2024
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 01.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 844