A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 19.08.2022 z powodu:
Zduplikowane informacje.

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 6. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 9. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 10. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 11. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 12. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 13. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 14. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 15. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 16. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.08.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 22.11.2021
Dokument oglądany razy: 749
Wersja do druku