A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.08.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja podstaw prawnych

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku jest powiat turecki.

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023886.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm);
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z póżn. zm);
  3. Ustawa o finansch publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm).Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.08.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 466