A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE.
 3. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
 4. Rejestry wydanych decyzji i postanowień.
 5. Powiatowy Wykaz Zgłoszeń Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.
 6. Rejestr osób uchylających się od szczepień ochronnych.
 7. Powiatowy Rejestr Podejrzeń i Zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych.
 8. Rejestr osób pokąsanych.
 9. Rejestr nosicieli chorób zakaźnych.
 10. Rejestr chorych zakaźnie i ich otoczenia.
 11. Rejestr nosicieli pałeczek Salmonella i Shigella.
 12. Rejestry chorób zawodowych.
 13. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 14. Wykaz nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku funkcjonuje archiwum zakładowe.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.08.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 898