A A A
SmodBIP

Komórki organizacyjne

 1. Oddział Nadzoru (symbol: "ON"), w skład którego wchodzą:
  1. Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii (symbol: "ON-E")
  2. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (symbol: "ON-HŻ")
  3. Sekcja Higieny Komunalnej (symbol: "ON-HK")
  4. Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy (symbol: "ON-HP")
  5. Sekcja Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia (symbol: "ON-HD-PZ")
  6. Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (symbol: "ON-NS")
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (symbol: "OEA")
 3. Stanowiska pracy:
  1. Stanowisko Pracy Informatyka (symbol: "I")
  2. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (symbol: "BHP")
  3. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń (symbol: "KS")
  4. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych (symbol: "OC")
  5. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki (symbol: "SO")
  6. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (symbol: "GK")
  7. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości (symbol: "SJ")
  8. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (symbol: "RP")
  9. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (symbol: "OIN")
  10. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (symbol: "IOD")
  11. Stanowisko Pracy Archiwisty (symbol: "A")Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 10.08.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 716