A A A
SmodBIP

Ogólne akty prawne regulujące funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej

Ogólne akty prawne regulujące funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm);
  2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z póżn. zm);
  3. ustawa o finansch publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm).


Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.04.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 634