A A A
SmodBIP

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850120049)
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570)
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19740240141)
 4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110630322)
 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001926)
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051791485)
 7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010760811)
 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414)
 9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061711225)
 10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151)
 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168)
 12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011061148)
 13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101821228)
 14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240)
 15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198)
 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177)
 17. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747)
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093)


Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 22.11.2021
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 22.11.2021
Dokument oglądany razy: 26