A A A
SmodBIP

Regulamin Organizacyjny

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku

określa

Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Turku:

Zarządzenie nr 6/2020  z dnia 01 września 2020r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Turku zmieniającymi zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku. - pobierzOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 22.09.2020
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 420