A A A
SmodBIP

STATUT

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku:

Zarządzenie nr 279 /20 Wojewody Wielkopolskiego z dniA 18 CZERWCA 2020 r.w sprawie nadania statutu PSSE w Poznaniu - pobierzOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 15.07.2020
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 05.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 277