A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1330) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
  - pobierzOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 17.05.2019
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 19.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 486