A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Petycja

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123).
Petycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku:

lp. Odwzorowanie cyfrowe -skan petycji Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK
Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Artur Przyzło
Dokument z dnia: 13.07.2017
Dokument oglądany razy: 876