A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Prawo

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania PSSE w Turku

  1. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz.1261) ;
  2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638,
    z późn. zm.);
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257).


Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 1 631