A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta kodu HTML.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr skarg i wniosków.
2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE.
3. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
4. Rejestry wydanych decyzji i postanowień.
5. Powiatowy Wykaz Zgłoszeń Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.
6. Rejestr osób uchylających się od szczepień ochronnych.
7. Powiatowy Rejestr Podejrzeń i Zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych.
8. Rejestr osób pokąsanych.
9. Rejestr nosicieli chorób zakaźnych.
10. Rejestr chorych zakaźnie i ich otoczenia.
11. Rejestr nosicieli pałeczek Salmonella i Shigella.
12. Rejestry chorób zawodowych.
13. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
14. Wykaz nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku funkcjonuje składnica akt.
Wytworzona dokumentacja podlega archiwizacji zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Korzystanie z zasobów archiwalnych reguluje ww. Instrukcja.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 02.10.2014
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 24.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 803