A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Prawo

Prawo

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania PSSE w Turku

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) (tekst jednolity) – pobierz
Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2011 r. Nr 112, poz.654) - pobierz
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
( Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z póżn.zm) - pobierzOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.10.2012
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 1 419