A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Tryb działania określają przepisy prawa i obowiązujące w PSSE instrukcje:
• kodeks postępowania administracyjnego,
• instrukcja kancelaryjna, która reguluje organizację pracy kancelaryjnej, zasady postępowania z aktami jawnymi i poufnymi oraz określa obowiązki pracowników przy załatwianiu przez nich spraw,
• schemat postępowania przy załatwianiu skarg i wniosków.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.10.2012
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 1 546