A A A
SmodBIP

Komórki organizacyjne

Oddział Nadzoru (ON), w skład którego wchodzą:

 1. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku ON.HŻ,
 2. Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy ON.HP,
 3. Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii ON.E,
 4. Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej ON.HK,
 5. Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży ON.HD
 6. Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego ON.NS;

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (EA), w skład którego wchodzą:

 1. Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomicznych EA.EK,
 2. Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych EA.AT;

Stanowiska pracy:

 1. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 2. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń KS;
 3. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki SO;
 4. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego GK;
 5. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości SJ;
 6. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego RP;
 7. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych OC;
 8. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP.



Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 30.12.2011
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 122