A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Statut

Wersja z dnia: 01.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja statutu

Wersja z dnia: 15.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodano arządzenie nr 261/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu PSSE w Turku

Wersja z dnia: 05.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja statutu

Wersja z dnia: 24.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja statutu

Wersja z dnia: 11.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja - hiperłącza

Wersja z dnia: 05.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja serwera plików

Wersja z dnia: 05.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 05.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja - hiperłącza