A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Sprawozdanie finansowe opublikowano na podstawie § 39 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1911 z późn. zm.):Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 22.09.2020
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 23.04.2019
Dokument oglądany razy: 654